شروع کلاس های فن بیان از روز دوشنبه مورخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳:۰۰الی ۱۴:۳۰ در کلاس ۲۰۲ با حضور استاد پور مرادی دفتر امور فرهنگی موسسه آموزش عالی ...

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی طبرستان، اطلاعات بیشتر دفتر امور ...

جهت ثبت نام واطلاع بیشتر به دفتر فرهنگی مراجعه نمایید   ...

...