امور فرهنگی و کتابخانه موسسه آموزش عالی طبرستان به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار می کنند : مسابقه کتاب خوانی / کتاب ها :شازده کوچولو/جوان و آرامش / جهت هماهنگی به دفتر امور فرهنگی مراجعه ...