نسیم خوش ماه شعبان وزیدن گرفته استتا اشتیاق ورود به ماه رمضان را در این گرمای داغ تابستانلذت‏ بخش کند، ماهی که واسطه ورود به زیباترین ماه سال ...

اردوی زیارتی مشهد ...

امور دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی طبرستان به مناسبت هفته جوان مسابقات ورزشی در رشته های تنیس روی میز،دارت،فوتبال دستی،شطرنج برگزار می ...

موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند سخنرانی با موضوع خشت اول با حضور استاد و روانشناس مطرح کشور دکتر محمود انوشه دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت ...