موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند سخنرانی با موضوع کارکرد های پنهان بازاریابی سخنران جناب آقای دکتر بهرام خیری چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت۱۵:۰۰ سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی طبرستان ...