“کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ”

“کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ”

مراسم تشییع استاد گرانمایه و دانشمند،
زنده یاد دکتر غلامرضا جهانشاهلو
روز  جمعه ۱۸ فروردین ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه خوارزمی، مقابل تالار هفده شهریور به سمت بهشت زهرا برگزار می شود.

این مطلب دارد بدون نظر