شروع کلاس های فن بیان….

شروع کلاس های فن بیان از روز دوشنبه مورخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳:۰۰الی ۱۴:۳۰ در کلاس ۲۰۲
با حضور استاد پور مرادی
دفتر امور فرهنگی موسسه آموزش عالی طبرستان

photo_2017-10-29_15-49-38

این مطلب دارد بدون نظر