مسابقه کتاب خوانی..

امور فرهنگی و کتابخانه موسسه آموزش عالی طبرستان به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار می کنند : مسابقه کتاب خوانی / کتاب ها :شازده کوچولو/جوان و آرامش / جهت هماهنگی به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایید

photo_2017-11-01_09-30-17

این مطلب دارد بدون نظر