موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند..

موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند : سمینار “زبان بدن” -با حضور سخنران برجسته دکتر مازیار میر – ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح -سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی طبرستان

photo_2017-11-15_09-19-13

این مطلب دارد بدون نظر