روز دانشجو

فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو ، روز ارج نهادن به جا یگاه والای دانش و بینش، بر دانشجویان با بصیرت ایران اسلا می مبارک باد

Daneshjo

این مطلب دارد بدون نظر