سخنرانی با موضوع خشت اول…..

موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند سخنرانی با موضوع خشت اول با حضور استاد و روانشناس مطرح کشور دکتر محمود انوشه دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵

photo_2018-04-08_14-46-41

این مطلب دارد بدون نظر