کارگاه پرورش قارچ….

امور فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی طبرستان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس برگزار می کند

جهت ثبت نام به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید

مهلت ثبت نام تا ۳۰ فروردین۱۳۹۷

photo_2018-04-10_15-29-14

این مطلب دارد بدون نظر