مسابقات ورزشی به مناسبت هفته جوان..

photo_2018-04-16_15-50-38

امور دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی طبرستان

به مناسبت هفته جوان

مسابقات ورزشی در رشته های تنیس روی میز،دارت،فوتبال دستی،شطرنج برگزار می کند

این مطلب دارد بدون نظر