موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند….

photo_2018-05-12_07-56-01

 

موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند
سخنرانی با موضوع کارکرد های پنهان بازاریابی
سخنران جناب آقای دکتر بهرام خیری
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت۱۵:۰۰
سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی طبرستان

 

این مطلب دارد بدون نظر