حلول ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی مبارک باد

gal76

رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن                     رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
رمضان بهار روح و به خدا پیوست                     نرمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک باد

این مطلب دارد بدون نظر