فعالیت های فرهنگی نیمسال تحصیلی۹۷

 مسابقه فن بیان و سخنرانی

 

IMG_0322

IMG_0331 IMG_0337 IMG_0356 IMG_0387

این مطلب دارد بدون نظر