میلاد هشتمین نور ولایت، حضرت امام رضا (ع) مبارک باد

السلام ای حضرت سلطان عشق                               یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت                                   السلام ای تربتت باغ بهشت

امام-رضاع (1)

فرارسیدن ولادت با سعادت ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مبارک باد

این مطلب دارد بدون نظر