بیست فروردین، روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد

روز ملی فناوری هسته ای، روز ۲۰ فروردین در تقویم رسمی  جمهوری اسلامل ایران است. این روز به مناسبت ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ و اعلام دستاوردهای هسته‌ای قابل توجه در آن روز نامگذاری شده‌است.

photo_2019-04-09_02-01-41

این مطلب دارد بدون نظر