عید سعید فطر مبارک باد

Eid Fetr 93

حلول ماه عید و شادی مسلمین است                پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی                 از محک الهی برای مؤمنین است

 

 

 

 

 

این مطلب دارد بدون نظر