معاونت فرهنگی موسسه

موسسه آموزش عالی طبرستان به عنوان یک مرکز علمی در دی ماه سال۱۳۷۴ توسط جناب آقای دکتر همایون الهی و با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری با هدف کمک به ارتقاء سطح علمی جامعه تاسیس گردید و از مهر ماه سال ۱۳۷۵ از طریق آزمون سراسری در رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی و در سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ در دو رشته حقوق و مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت.

UniversityPicture

این مطلب دارد بدون نظر