دریافت مقالات فارسی از پایگاه های تخصصی نشریات کشور

دانشجویان گرامی
جهت دریافت مقالات فارسی از پایگاه های تخصصی نشریات کشور از جمله (مگ ایران Magiran ، نورمگزNoormagz ، سیویلیکا Civilika )

لطفا موضوع مقاله را به همراه تصویر کارت دانشجویی از ساعت ۹ الی ۱۲ از روز شنبه الی چهارشنبه به شماره ۰۹۱۱۲۹۲۰۸۴۱ ارسال نمایید.

photo_2020-04-25_16-36-04

این مطلب دارد بدون نظر