فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد.

حضرت علی(ع):

سینه عاقل صندقچه اسرار اوست، خوشرویی دام دوستی است و بردباری گور عیب هاست

************************************************************************

امشب، شب ناله در فراق پدری مهربان است

که غیر از چاه و نخل و ماه، کسی گریه اش را ندیده بود

پدری دل سوز که با آه همه کودکان یتیم شریک بود

و غصه های همه را بر جان خود هموار می کرد

ولی کسی از غربت او و دردهای دلش

با خاری در چشم و استخوانی در گلو، خبر نداشت. . .

سالروز شهادت حضرت علی(ع) تسلیت باد.

ضربت خوردن امام علی1

 

این مطلب دارد بدون نظر