سالروز شهادت مظلومانه شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و روز قوه قضائیه گرامی باد

۷ تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و یارانش و روز قوه قضاییه گرامی باد

hou18256

این مطلب دارد بدون نظر