مسابقه کتابخوانی

 به مناسبت هفته حجاب و عفاف مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت

با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند

photo_2020-07-07_12-12-47

 

 

 

 

این مطلب دارد بدون نظر